-Výpis z obchodního rejstříku: zde
-Zabýváme se projektováním, prováděním a vyhodnocováním geologických prací.
-Firma provádí od roku 1994 průměrně 160 zakázek ročně s následujícím obsahem.vrtná souprava

Vybavení firmy:

-odpovídající počítačové a softwarové vybavení
-měřící technika pro sledování hladin
-zařízení pro odběr vzorků vody
-vrtné práce a hydrodynamické zkoušky a jiné technické práce zajištěny kapacitními smlouvami s oprávněnými vrtnými firmami (Stavební geologie – Geoprůzkum s.r.o. aj.)
-laboratorní práce zajištěny kapacitními smlouvami s akreditovanými laboratořemi (Aquatest a.s. Praha, Zdravotní ústav Č. Budějovice, Povodí Vltavy a.s. – chemické, mikrobiologické a radiochemické rozbory vod)
-Stavební geologie – Geotechnika a.s. Praha – geomechanické vlastnosti hornin
-geofyzikální práce zajištěny kapacitní smlouvou (Ekofyzika Č. Budějovice)
menu
úvod
kontakt
o nás
předmět činnosti
reference
publikace


Valid HTML 4.01 Transitional

TOPlist