Nabízíme tyto služby

budovani budování nových zdrojů podzemních vod   rekonstrukce Stanovení využitelných vydatností  
mereni měření pramenů   pasma Navrhování a revize ochranných pásem  
hladina snížení hladiny podzemní vody   kanalizace Posuzování vlivu bodových i liniových staveb  
vrty indikační vrty a monitorovací systémy   hledani Průzkum pohřebišť  
kvalita sledování kvality podzemní vody    posudky odborné hydrogeologické posudky   
tepelná čerpadla vrty pro tepelná čerpadla   budovani Vyhledávání, průzkum a budování nových zdrojů podzemních vod individuálního i veřejného zásobování (vypracování projektu, řízení vrtných prací a hydrodynamických zkoušek, pořízení dokumentace, posouzení kvality, vyhodnocení vydatnosti a závěrečné zpracování – podklad pro vodoprávní projednání podle požadavku zák. č. 254/2001 Sb. (o vodách) a Vyhlášky č. 432/2001 Sb. (o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu).


rekonstrukce Stanovení využitelných vydatností původních studní, návrhy jejich rekonstrukcí a posílení.


mereni Režimní měření pramenů (sledování vydatnosti a kvality vody), vyhodnocení z hlediska možnosti využití pro gravitační vodovody.


pasma Navrhování a revize ochranných pásem v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) a Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 137/1999 Sb. ze dne 10.6.1999, která určuje zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů.


hladina Návrh jímacích objektů a řízení čerpání za účelem dočasného snížení hladiny podzemní vody pro stavební účely (zakládání objektů pod hladinou podzemní vody).kanalizace Posuzování vlivu bodových i liniových staveb (kanalizace, plynovody, silnice, dálnice) na okolní jímací objekty.


vrty Průzkumy rozsahu a stupně znečištění podzemních vod, indikační vrty a monitorovací systémy u zdrojů znečištění.


hledani Průzkum pohřebišť podle požadavku zákona č. 256/2001 Sb. (o pohřebnictví).


kvalita Pravidelné sledování kvality podzemní vody v monitorovacích objektech (odběr a odvoz vzorků, zhodnocení vývoje kvality).


posudky Vypracujeme odborné hydrogeologické posudky řešící možné střety zájmů soudními znalci v oboru hydrogeologie.


tepelná čerpadla Zajistíme projekční a hydrogeologické podklady k vrtům pro tepelná čerpadla včetně jejich vyhloubení a vystrojení tepleným výměníkem.

nahoru
menu
úvod
kontakt
o nás
předmět činnosti
reference
publikace


Valid HTML 4.01 Transitional

TOPlist