-V minulosti jsme pracovali m.j. na těchto úkolech:


Vrt2
Odborné práce zajišťují hydrogeologové registrovaní v České asociaci hydrogeologů, vlastnící oprávnění MŽP projektovat, provádět a vyhodnocovat hydrogeologické práce, odborné posudky znalci v oboru hydrogeologie registrovaní u krajského soudu.

vyhledávat můžete stiskem kombinace kláves CTR + F

Významnější zakázky    vlevo     vpravo    Některé další zakázky


Některé další zakázky
Blanice – LIHO Zdroj pro lihovar v Blanici u Ml. Vožice
Borkovice -Veselí VaK JČ - 1. et. Studie možnosti jímání vody pro Veselí
Byňov – HBSW Nový vrt HV-4
Byňov - Nové Hrady – JIVAK Zdroj vody pro Nové Hrady a okolí
Byňov – Tomkův mlýn balená voda Zdroj vody balené
Č. Budějovice – Budvar Náhradní zdroj vody pro pivovar
Č. Budějovice - Pozemní stavby I. Průzkum ropného znečištění v panelárně Vráto
Č. Budějovice – Samson Zdroj vody pro pivovar Samson v ČB
Č. Budějovice - silnice I/34- 3.stavba Posouzení trasy silnice Hůry - Č. Budějovice
Č. Budějovice – teplárna Průzkum ropného znečištění a areálu teplárny ČB
Č. Velenice – Skloform Průzkum skládky komunálního odpadu odpadu
Čábuze Režimní měření pramenů
Čechtice –režimní sledování Režimní sledování pramene, zdroj pro obec
Černá v Poš. – hotel Jestřábí Zdroj vody pro hotel
Černiče - zdroj vody Zdroj vody pro rekreační středisko
Čkyně Zdroje vody pro obecní vodovod
Čížová Strabag Posouzení podmoku
D. Dvořiště – Devil – odběry Vzorkování vrtů a vodoteče
Dynín – indikační systém III. Doplnění indikačního systému Hor. linie
Dynín – indikační systémy JIVAK Průzkum kontaminace u skladu AP
Halámky ČS PHM zdroj a ind. vrty Zdroj podzemní vody pro čerpací stanici a indikační vrtu u ČS
Choustník – Bohemia 94 Zdroj pro posílení vodovodu Chio Chips
Churáňov Zdroj pro rekreační zař Pozemní staveb a hotelu Churáňov
Chvalšiny Zdroj pro obecní vodovod
Kladruby – dálniční odpočívka Posouzení lokality vybrané pro dálniční odpočívku a ČS
Kramolín zdroj vody pro výrobu technického sněhu
Křemže – havárie LTO Průzkum a sanace úniku LTO
Lhotka - Trhové Sviny JIVAK Zdroj vody pro Trh. Sviny
Milenovice – Protivín – jímací vrty Zdroj vody pro pivovar v Protivíně
Mydlovary – skládka Posouzení skládky TKO pro Mydlovary
N. Houžná – Strážný silnice I/4 Posouzení vlivů úkapů na kvalitu vod
N. Včelnice – VaK Zdroj vody pro obecní vodovod
Nedabyle prameniště Zhodnocení využitelnosti prameniště
Nová Ves – 1. JVS Zdroj pro obec a rezervní zdroj pro ČB
Olešná – revize PHO Revize PHO a návrh hospodaření
Plzeň – průtah I/27 Posouzení vlivu projektovaného průtahu na zdroje podz. vod
Pohorská Ves Zdroj vody pro obec
Protivín - jímací vrty Zdroj vody pro pivovar v Protivíně
Protivín – pivovar - zdroj vody Průzkum pro pivovar
Srnín – pekárna zdroj vody Zdroj pro pekárnu a revize PHO
Stachy – obecní úřad Posílení obecního vodovodu
Staré Hobzí – JIVAK Zdroj vody pro posílení obecního vodovodu
Strakonice – Jezárka DD Zdroj vody pro přístavbu domova důchodců
Strakonice – ostrov Průzkum hydrogeologických poměrů ve středu města
Tvrzice – PHO Návrh PHO obecního vodovodu
Vitějovice – PHO Návrh PHO
Vyšší Brod – zdroje vody Zdroj podzemní vody pro Vyšší Brod
Zlatá Koruna - zdroj vody Zdroj vody obecního vodovodu

menu
úvod
kontakt
o nás
předmět činnosti
reference
publikace


Valid HTML 4.01 Transitional

TOPlist